دیدار های سید احمد الحسن

دیدار سید احمدالحسن در 27 آذر 1394 با موضوع الحاد

26م آذر 1394

توسط ربات جوانان +1 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلام

دیدار سید احمدالحسن ع در برنامه «عراق ، انقلاب»

15م خرداد 1396

توسط ربات جوانان +1 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلام

دیدار سید احمدالحسن ع در برنامه «حقیقت همانگونه که هست»

26م خرداد 1394

توسط ربات جوانان +1 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلام

تدریس آیه اکمال الدین

28م اردیبهشت 1394

تدریس سید احمد الحسن حول ایه اکمال دین در قران و توضیح اینکه دین الهی کامل بوده و نیازی به فتوای فتوا دهنده ای ندارد

توسط ربات جوانان +1 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلام

تدریس سهو و نسیان معصوم جلسه اول

19م تیر 1395

آیا معصوم سهو و نسیان دارد؟؟؟ سید احمدالحسن علیه السلام بر اساس آیات محکم قران و روایات قطعی الدلاله و دلایل عقلی تام و کامل، به این سوال مهم پاسخ میدهد

توسط ربات جوانان +1 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلام

تدریس سهو و نسیان معصوم جلسه دوم

28م تیر 1395

آیا معصوم سهو و نسیان دارد؟؟؟ سید احمدالحسن علیه السلام بر اساس آیات محکم قران و روایات قطعی الدلاله و دلایل عقلی تام و کامل، به این سوال مهم پاسخ میدهد

توسط ربات جوانان +1 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلام

تدریس سهو و نسیان معصوم جلسه سوم

29م تیر 1395

آیا معصومین هم دچار فراموشی می شوند؟؟؟ سید احمدالحسن علیه السلام بر اساس آیات محکم قران و روایات قطعی الدلاله و دلایل عقلی تام و کامل، به این سوال مهم پاسخ میدهد

توسط ربات جوانان +1 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلام

تبریک عید غدیر و بیان چند نکته

5م مرداد 1400

تبریک عید غدیر و بررسی چند نکته بسیار مهم

توسط انجیل
انجیل