my picture

Ahmed Al-Hasans ungdomFrälsare av mänskligheten

Sayyid Ahmad Al-Hassan, Guardian och Messenger i Jesus Kristus och slutet av sluttiderna, har varit med oss i många år. För mer information om denna inbjudan inbjuder vi dig till forskning.

Komma igång Kolla våra artiklar