my picture

Të rinjtë e Ahmed el-HasanitShpëtimtari i njerëzimit

Sayyid Ahmed el-Hassan, kujdestar dhe i Dërguari i Jezu Krishtit dhe Shpëtimtari i Fundit Times, ka qenë me ne për shumë vite. Për më shumë informacion në lidhje me këtë ftesë, ne ju ftojmë të hulumtoni.

Fillo Kontrolloni artikujt tanë