خطبه حج

15م سپتامبر 2009

قسمت هایی از این سخنرانی :
سید احمدالحسن :با آنها روبرو می شوم همانگونه که حسین ع با اجدادشان روبرو شد و تمام عالم کربلای جدیدی را بر این زمین خواهد دید؛ کربلایی که در آن حسین ع و یاران اندکش وجود دارند که به حق و حاکمیت خدا دعوت می کنند؛ کربلایی که در آن شریح قاضی و شمر بن ذی الجوشن و شبث بن ربعی، علمای بی عمل که فتوای قتل امام حسین را دادند وجود دارد؛ کربلایی که در آن یزید و ابن زیاد و سرجون حضور دارند و روم ( امریکا) پشتیبان آنهاست. .                                                                                  علمای بی عملتان را پیروی کنید و هیزمها را فراهم کنید و آتش را برای ابراهیم ع شعله ور سازید؛ نوح ع را به مسخره بگیرید و شمشیر زهرآلود را برای شکافتن فرق سر علی ع و اسبهای خود را برای له کردن سینه امام حسین ع مهیا سازید
ولیکن هرگز سازش نمی کنم؛ هرگز کنار نمی آیم...                                                                                                               

اراده ی خداوند این بار تغییر کرده است تا تمام عالم این بار ببینند  که گروهی مستضعف که چیزی در دست ندارند به جز یقینشان  که هیچ قدرتی نیست مگر به قدرت خداوند ؛ پیروز میشوند و شرورترین طغیانگرانی که  زمین تا به حال مثل آنها را به خود ندیده است را شکست می دهند.

#موسم حج#علت حج#ماهیت حج#سید احمد الحسن#شهدا انصار امام مهدی#عثمان زمان#دجال اکبر#ارتجاع دینی و فرهنگی