تدریس سهو و نسیان معصوم جلسه اول

9م ژوئیه 2016

https://youtu.be/J6FRRAbtsKQ
 آیا معصوم سهو و نسیان دارد؟؟؟ سید احمدالحسن علیه السلام بر اساس آیات محکم قران و روایات قطعی الدلاله و دلایل عقلی تام و کامل، به این سوال مهم پاسخ میدهد. سالها با باورهای افسانه ای نسبت به ائمه و انبیا زندگی کردیم.باورهایی که از معصومین علیهم السلام، خدایانی مطلق میساخت. اکنون، سید احمدالحسن علیه السلام، وصی و فرستاده ی امام مهدی علیه السلام، حقیقت معصومین و جایگاه و مقام آنان را با دلایل قطعی و محکم برای ما روشن کرده اند. برای فهمیدن جواب صحیح، با ما همراه باشید.
#فراموشی#سهو#معصوم#عصمت#سهو معصوم