نویسنده

عباس کاظم طاهر الغرابی الغرابی

عباس کاظم طاهر الغرابی
  • تاریخ تولد22م آذر 1391
  • ملیتعراقی
  • محل تولدعراق
  • محل زندگی_
  • وضعیتآزاد
  • مدرک تحصیلی---
  • محل تحصیل_
  • شجره بیولوژیک_
  • فرزندان---

محقق دارای پایان‌نامه در دانشکده  عالی پژوهش‌های دینی و زبان‌شناسی

همچنین ببینید:
امیر فهیمیاحمدیون