مسئول علمی حوزه مهدویه

شیخ عبدالعالی منصوری ابو محمود

شیخ عبدالعالی منصوری
  • تاریخ تولد26م آذر 1350
  • ملیتعراقی
  • محل تولدعراق
  • محل زندگیعراق
  • وضعیتدستگیر شده
  • مدرک تحصیلی-
  • محل تحصیل-
  • شجره بیولوژیک-
  • فرزندان---
همچنین ببینید:
سیف الدیناحمدیون