نویسنده ی شهید

شهید سید ضیاء موسوی ابو نجله

شهید سید ضیاء موسوی
 • تاریخ تولد29م آبان 1348
 • ملیتعراقی
 • محل تولدعراق
 • محل زندگیعراق
 • وضعیتآزاد
 • تاریخ وفات12م شهریور 1394
 • محل وفاتعراق
 • علت فوتشهادت
 • محل ارامگاهعراق
 • مدرک تحصیلی---
 • محل تحصیل-
 • شجره بیولوژیک-
 • فرزندان---
همچنین ببینید:
سیف الدیناحمدیون