شهید، نویسنده، استاد فقه و احکام شرعی حوزه مهدوی

شهید انمار حمزه المهدی ابوفائز

شهید انمار حمزه المهدی
 • تاریخ تولد19م مرداد 1343
 • ملیتعراقی
 • محل تولدعراق
 • محل زندگیعراق
 • وضعیتآزاد
 • تاریخ وفات22م آذر 1386
 • محل وفاتعراق
 • علت فوتشهادت
 • محل ارامگاهوادی السلام
 • مدرک تحصیلی-
 • محل تحصیل-
 • شجره بیولوژیک-
 • فرزندان---
همچنین ببینید:
سیف الدیناحمدیون