نویسنده

ابن تمام ابوخلیل

ابن تمام
  • تاریخ تولد26م آذر 1355
  • ملیتایرانی
  • محل تولداهواز
  • محل زندگی-
  • وضعیتآزاد
  • مدرک تحصیلی-
  • محل تحصیل-
  • شجره بیولوژیک-
  • فرزندان---
همچنین ببینید:
سیف الدین