استاد دانشگاه

دکتر توفیق مغربی ابوحیدر

دکتر توفیق مغربی
  • تاریخ تولد22م آذر 1340
  • ملیتعراقی
  • محل تولدنجف
  • محل زندگیعراق
  • وضعیتدستگیر شده
  • مدرک تحصیلیدکترا
  • محل تحصیل-
  • شجره بیولوژیک-
  • فرزندان---
همچنین ببینید:
سیف الدیناحمدیون