بیانیه های سید احمد الحسن

13-of-rajab

بیانیه ۱۳ رجب

آیا دادن لقب آیت الله العظمی و آیت الله به مراجع تقلید و طلاب حوزه های علمیه جایز است؟

تاریخ : 5م نوامبر 2020