بیانیه دجال اکبر

23م ژانویه 2005

موضع صریح و بیانات سید احمدالحسن یمانی ع در خصوص وجوب جهاد با آمریکای ملعون:


 پس آیا بر مؤمنان مخفی است که آمریکا مصداق بزرگ برای دجال است؟
 رسول خدا (ص) و اهل بیتش (ع) فرمودند: بدین معنا که:
 ( دجال از کوه سنام می آید و مردم را فریب می دهد، و همراهش  کوهی از آتش و کوهی از غذا است)

و فرمودند:(می آید و می گوید ای یارانم به سوی من آیید... من پروردگار بزرگ شما هستم). 

 و بر كسی پنهان نیست که آمریکا از کویت از سوی کوه سنام موجود در سفوان وارد عراق شد، و بر  کسی پنهان نیست که کوه آتش همان ابزارهای جنگی آمریکایی می باشد، و نیز بر کسی پنهان نمی  باشد که کوه غذا همان اقتصاد آمریکایی پر رونق و دلار آمریکایی است، و پنهان نمی باشد که آمریکا امروز یاران خود را نداء می دهد و در برابر حکم خداوند منزه اعتراض می کند و خود قانونگذاری و  تعیین می کند و می خواهد آن را بر مردم واجب گرداند؛ آن ادعاء می کند که پروردگار بزرگتان می  باشد، 

و او جز با یک چشم نمی بیند، چشم مصلحت شیطانی آمریکایی. 
و این دجالان ادعاء می کنند که آنها نمایندگان عیسی مسیح (ع) می باشند، با این همه فسادی که دارند و فساد به پا می کنند.  پس آمریکا همان مسیح_دجال می باشد که در زمین منتشر شد تا آن را پر از فساد کند، و آمریکا همان دجال یک چشم می باشد.

 آیا برای کسانی که با آمریکا زد و بند دارند بهانه ای باقی ست، و آیا کسانی که در برابر آمریکا ایستادگی نکرده و نمی جنگند عذر و بهانه ای باقی ماند. 

و هر انسانی در ولایت امام مهدی (ع) و داخل در ولایت خداوند سبحان و متعال نمی باشد مگر  اینکه به طاغوت کفر ورزد که همانا طاغوت امروز دجال و شیطان_بزرگ، آمریکاست.

[در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبى آشكار شده است، پس هر كس به طاغوت كفر ورزد  و به خدا ايمان آورد به یقین به دستاویزى استوار كه آن را گسستن نیست چنگ زده است، و خداوند شنواى داناست- بقره  ۲۵۶]

 لعنت خدا بر شیطان و سربازانش باد... 
لعنت خدا بر دجال و سربازانش باد... 
لعنت خدا بر شیطان بزرگ و سربازانش باد... 
لعنت خدا بر دجال بزرگ و سربازانش باد... 
لعنت خدا بر سفیانی... لعنت خدا بر سفیانی... 
لعنت خدا بر سفیانی و سربازانش باد...
لعنت خدا بر کسی باد که با دجال بزرگ نجنگد.

لعنت خدا و محمد (ص)  ، و علی (ع)، و فاطمه سلام الله علیها، و لعنت ائمه و پیامبران و فرستادگان و  لعنت فرشتگان و نیکوکاران بر کسی باد که با دجال بزرگ نجنگد. 

خداوندا! آیا ابلاغ کردم؟ 
مولا و سرورم امام محمد بن الحسن المهدی (ع) آیا ابلاغ کردم؟
خداوندا خود بر این امت گواه باش ...

سید احمد الحسن الیمانی تنها صاحب یگانه وصیت رسول الله ص مذکور در کتاب الغیبه طوسی ص ۱۵۰.

 بیانیه بهمن ماه سال 1383 - سوم ربیع الثانی سال 1425 در پی حمله آمریکا به عراق و عدم صدور حکم جهاد توسط فقهای فاسد

#احمد الحسن#امریکا#جهاد#اعلان جهاد علیه آمریکا