نشانه های اخرالزمان

دود ناشی از آتشفشان ایسلند كه نشانه‌ای از آسمان و زمین را به هم در خود داشت

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل علي محمد و آل محمد الائمة و المهديين و سلم تسليما

در عهد جديد و عهد قديم به بسياري از علامات روز بزرگ خداوند اشاره شده كه اكنون محقق گشته‌اند كه هشداري است براي اهل بصيرت و شما عزيزان را دعوت به مطالعه مي‌نمايم:
كتاب يوئيل نبي باب 2

30 و آيات را از خون و آتش وستونهاي دود در آسمان و زمين ظاهر خواهم ساخت.

مكاشفه يوحنا باب9

2 چاه هاويه را برگشود و دودي از آن برخاست كه چون دود كوره اي عظيم بود

 

عمال رسولان باب2

19 و از بالا در آسمان شگفتيهايي و از پايين در زمين آياتي را از خون و آتش و دود به ظهور آورم.

 

مكاشفه يوحنا باب1

7 اينك با ابرها مي‌آيد هر كسي او را خواهد ديد حتي آنان كه او را خستند و جمله اقوام زمين بر او خواهند موييد.
مكاشفه يوحنا باب14

14 و آنگاه ابري سپيد برابر ديدگان من پديدار گشت وبر ابر گويي پسر انسان بنشسته بود كه بر سر تاجي زرين و در دست راست داسي تيز داشت.
15 سپس فرشته‌اي ديگر از معبد برون گشت وبر آن كه بر ابر نشسته بود به آواي بلند بانگ برآورد: داس خويش را در افكن و درو كن چه ساعت درويدن است و محصول زمين رسيده است
16 آنگاه آنكه بر ابر نشسته بود داس خويش را بر زمين در افكند و زمين درويده شد.

كتاب دانيال نبي باب7

13 و در روياي شب نگريستم و اينك مثل پسر انسان با ابرهاي آسمان آمد و نزد قديم الايام رسيد و او را به حضور وي آوردند.
انجيل متي باب 24

30 آنگاه نشانه پسر انسان در آسمان پديدار خواهد گشت .

و اين تصاوير ابري از دود در آسمان را نشان مي‌دهد كه نام احمد را تشكيل داده است.

 

 

كه احمد نام منجي مذكور در اديان آسماني است همان فرستاده امام مهدي ع در نزد مسلمانان و غلام امين و دانا و همان فرستاده عيسي ع در نزد مسيحيان و نجات دهنده از تنه يسي ع در نزد يهوديان.

 

نجات مصر از دست دیكتاتور، نشانه‌ای ديگر از آخرالزمان

در كتاب اشعيای نبی باب19

22 و خداوند مصريان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد زيرا چون به سوي خداوند بازگشت نمايند ايشان را اجابت نموده و شفا خواهد داد

حزقيال باب30

3 زيرا كه آنروز نزديك است و روز خداوند نزديك است . روز ابرها و زمان امتها خواهد بود.
4 و شمشيری بر مصر فرود ميايد و چون كشتگان در مصر بيفتند آنگاه درد شديد بر حبش مستولي خواهد شد و جمعيت آنرا گرفتار خواهند كرد و اساسهايش منهدم خواهد گرديد.

و تحقق اين نشانه، نیاز به توضیح بیشتری ندارد وقتی كه همه این وقایع در مصر هم اكنون اتفاق افتاده است.

 

نجات مصر از دست دیكتاتور، نشانه‌ای ديگر از آخرالزمان
در كتاب اشعيای نبی باب19

22 و خداوند مصريان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد زيرا چون به سوي خداوند بازگشت نمايند ايشان را اجابت نموده و شفا خواهد داد

حزقيال باب30

3 زيرا كه آنروز نزديك است و روز خداوند نزديك است . روز ابرها و زمان امتها خواهد بود.
4 و شمشيری بر مصر فرود ميايد و چون كشتگان در مصر بيفتند آنگاه درد شديد بر حبش مستولي خواهد شد و جمعيت آنرا گرفتار خواهند كرد و اساسهايش منهدم خواهد گرديد.

و تحقق اين نشانه، نیاز به توضیح بیشتری ندارد وقتی كه همه این وقایع در مصر هم اكنون اتفاق افتاده است

 

 

اشتراک گذاری
Share