مقایسه تفسیر آیات قرآن و علم یمانی آل محمد (ع) با علم مفسرین غیرمعصوم

﴿وَِإذا قُرئَ عََليْهمُ الْقُرْآن لا يَسْجُدُون ؛ و چون قرآن بر آنان…

اشتراک گذاری
Share