مسئله افطارِ مریض

یکی از مسائل فقهی و پاسخ آن:

پرسش درمورد مسئلۀ افطارِ مریض:
کسی که می‌خواهد در روزی که روزه در آن واجب است عمل کند مثل ماه رمضان، آیا برای او جایز است قبل از اجرا کردن عمل جراحی افطار کند، البته این درحالی است که دکتر از او می‌خواهد افطار کند تا برای عمل آماده شود، مثلاً نوشیدن دارو یا شبیه آن باشد، یا اصلاً هرچیزی که نتیجۀ آن افطار کردن است⁉️
و درصورتی که عمل غیر ضروری باشد یا امکان داشته باشد آن را به تأخیر انداخت؛ مثل عمل‌های زیبایی و دندانپزشکی، آیا جایز است آن را در ماه رمضان انجام دهد، هرچند باعث شود به‌خاطر آن یک یا چند روز را افطار کند؛ و اگر عمل منجر شود به اینکه قبل از انجام آن افطار شود چگونه است⁉️

پاسخ: برای این شخص هرعملِ جراحیِ مباحی در ماه رمضان یا روزی که در آن روزۀ واجب است جایز است، درصورتی که ضروری باشد و امکان نداشته باشد آن را به تأخیر بیاندازد؛ و قبل از انجام آن اگر دکتر از او آن را خواست، مثل خوردن داروی معینی قبل از انجام عمل، افطار کردن جایز است؛ اما بعد از انجام عمل، اگر دکتر از او خواست دارو بخورد یا اینکه زودتر خوب شود یا مانند آن، در این مورد هم جایز است افطار کند و در تمام حالات غیر از قضا کردن روزهایی که آن را افطار کرده چیز دیگری بر او نیست
و همین‌طور برای این شخص جایز است در بدن و دهان هر عملی را انجام دهد، چه در ماه رمضان باشد یا در روزی باشد که بر او روزۀ آن واجب باشد، البته درصورتی که یقین ندارد آن عمل منجر به افطار خواهد شد، و اگر انجام عمل یا آمادگی او برای عمل شروع شد و دکتر از او خواست افطار کند یا داروی مشخصی را بخورد اشکالی ندارد، و همین‌طور اگر همان عمل منجر شد افطار کند اشکالی ندارد، و در تمام حالات غیر از قضا کردن چیز دیگری [بر او] نیست

اما اگر عمل چه در دهان یا چه در بدن ضروری نباشد، و او علم و یقین داشته باشد که آن [عمل] منجر به افطار آن می‌شود یا آنکه دکتر در موقع آماده‌سازی از او می‌خواهد افطار کند، در این‌صورت بر او [واجب] است از آن در ماه رمضان یا در ایامی که روزه بر او واجب است، دوری کند

پیام صفحه فیس‌بوک سیداحمدالحسن(ع)
📆 4 فوریه 2019 م

اشتراک گذاری
Share

0 comments on “مسئله افطارِ مریضAdd yours →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *