شباب الامام المهدی ع

جوانان احمد الحسن


امام احمد الحسن علیه السلام فرمودند

ای مردم فقهای گمراه شما را فریب ندهند

بخوانید، تحقیق کنید، دقت کنید، بیاموزید

و بر کسی تکیه نکنید تا اخرت شما را تعیین کند

اگر چنین کردید فردا پشیمان خواهید شد