شبهه روایت( هرکس ادعا کند که من فرزند امام مهدی (عج) هستم او را لعنت کنید.)

اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسلیماً کثیرا

آیا این روایت و امثال آن صحیح است؟ ( هرکس ادعا کند که من فرزند امام مهدی (عج) هستم او را لعنت کنید.)

امام باقر (ع): من یدعی انه ولدٌ للامام المهدی فالعنوه ؛ هرکس ادعا کند که من فرزند امام مهدی (عج) هستم او را لعنت کنید.
[الرد علی اهل البدعة ابوالحسن علی بن ابی سهل حاتم بن ابی حاتم قزوینی ، ص 431]
سیداحمدالحسن (ع) وصی و فرستاده امام مهدی (ع) است و برای اثبات خویش از همان قانون معرفت حجت های الهی استفاده کرده است.
“وصیت و معرفی از جانب خداوند ، علم و دعوت به حاکمیت خدا”.

بر اساس روایات متواتر و مقرون به قرائن صحت ، بعد از رسول الله (ص) 24 فرد به خلافت می رسند: دوازده امام + دوازده مهدی. لذا امام مهدی (ع) فرزند دارد و یکی از فرزندان ایشان ، احمد نام دارد و مهدی اول است و قبل از ظهور امام مهدی (ع) حضور دارد و وظیفه زمینه سازی برای ایشان را بر عهده دارد. علاوه بر این هیچ روایتی نیست که با روایات مهدیین در تعارض باشد و آن را نفی کند.

و اما پاسخ به روایت فوق:

1بابررسی منابعی که در ذیل این روایت بیان شد و بامراجعه به منابع روایی اثری از این روایت نیافتیم و ظاهراً روایتی به این شکل وجود ندارد و به نظر می رسد که این روایت جعلی بوده است. شاید مشخص شود چه فردی جعل حدیث می کند: انصار امام مهدی ع یا …؟!

2 با فرض وجود روایت ، این روایت واحد است و بنابر مبنای رجالیون نمی توان از آن در عقیده استفاده کرد. (باب الزام)

3بافرض وجود روایت ، این روایت با روایات متواتر و مقرون به قرائن صحت و قطعی مهدیین (ع) در تعارض و مخالفت است ، لذا کنار گذاشته می شود.

4با فرض وجود روایت ، این روایت غیرمسوره است و بنابر قاعده منطقی ها ، قضیه غیرمسوره در صورت نبودن قرینه در حکم قضیه جزئی است. در نتیجه برخی از افرادی را که مدعی هستند ، فرزند امام مهدی (ع) می باشند مورد لعنت قرار می گیرند و نه همه آن ها. (باب الزام)

در نتیجه با این روایت نمی توان علیه روایات مهدیین (ع) سخنی گفت.

اشتراک گذاری
Share

0 comments on “شبهه روایت( هرکس ادعا کند که من فرزند امام مهدی (عج) هستم او را لعنت کنید.)Add yours →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *